Lũ ống tại Lào Cai khiến 21 nhà hư hỏng, 4 trường học bị ảnh hưởng

Lũ ống tại Lào Cai khiến 21 nhà hư hỏng, 4 trường học bị ảnh hưởng,Lũ ống tại Lào Cai khiến 21 nhà hư hỏng, 4 trường học bị ảnh hưởng ,Lũ ống tại Lào Cai khiến 21 nhà hư hỏng, 4 trường học bị ảnh hưởng, Lũ ống tại Lào Cai khiến 21 nhà hư hỏng, 4 trường học bị ảnh hưởng, ,Lũ ống tại Lào Cai khiến 21 nhà hư hỏng, 4 trường học bị ảnh hưởng
,

More from my site

Leave a Reply